Menu

Liên hệceta

Bản đồ
Thông tin liên hệ
  • Trụ sở: Tầng 8, Tòa nhà C1T,
    144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Tel: (84-24) 66759258 / (84-24) 62532741
  • Email: trungtamkhaothi@vnu.edu.vn