Menu

Lời chào mừngptaTrung tâm Khảo thí
Đại học Quốc gia Hà Nội
Website: cet.vnu.edu.vn
Email: trungtamkhaothi@vnu.edu.vn

Chào mừng các bạn đến với PTA!
Phần mềm PTA (Placement Test Analysis Tool) được phát triển bởi nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CET).
Các thành viên chính của nhóm:
- PGS. TS. Vũ Đỗ Long
- ThS. Nguyễn Danh Quảng
- ThS. Nguyễn Việt Hùng
Đây là phần mềm phân tích đề thi và câu hỏi thi trắc nghiệm 4 lựa chọn dựa trên lý thuyết khảo thí cổ điển. Phần mềm giúp tính toán, phân tích nhanh, chính xác các tham số đặc trưng dựa trên tập số liệu kết quả đo được như: tần suất, trung bình cộng, trung vị, phương sai, độ lệch chuẩn, độ sai chuẩn...
Trên cơ sở đó sẽ giúp phân tích tổng thể đề thi và của từng câu hỏi thi cụ thể.
Phần mềm có 2 phiên bản:
1. PTA - Base: dưới 150 bản ghi
2. PTA - Standard: không giới hạn